Rabu, 29 Agustus 2007

Candi Kalasan


Candi Kalasan terletak hanya 50 meter di tepi sebelah Selatan dari jalan raya Yogya-Solo, kilometer 14, dan lebih kurang 600 meter di sebelah Barat Daya candi Sari.

Candi Kalasan merupakan peninggalan Budha yang tertua di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah dan dibangun pada tahun 778 Masehi sebagai persembahan kepada Dewa Tara.
Sungguhpun candi Kalasan ini bercorak Budha namun pendirinya adalah Rakai Panangkaran dari Wamca Sanjaya yang menganut agama Hindu, atas bujukan guru –gurunya dari wamca Syailendra yang menganut agama Budha.
Candi Kalasan juga terkenal sebagai candi yang indah hiasannya dan sangat halus pahatan batunya. Selain itu ornament dan relief pada dinding luarnya dilapisi sejenis semen kuna yang disebut vajralepa.

0 komentar: